• Facultăţile respectiv centrele de cercetare din compunerea Universităţii "Tibiscus" editează următoarele reviste ştiinţifice:

  Anale. Seria Informatică
  Editată de Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
  Apărută la Editura Mirton
  ISSN (tipar): 1583-7165
  ISSN (electronic): 2065-7471 (anale-informatica.tibiscus.ro)
  Acreditare CNCSIS: categoria B+
  Indexată în Index Copernicus (journals.indexcopernicus.com)
  Indexată în EBSCO host (http://www.ebscohost.com/)

  Anale. Seria Drept
  Editat de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
  Apărut la Editura Augusta
  ISSN: 1582-571-X

  Anale. Seria Psihologie
  Editat de Facultatea de Psihologie
  Apărut la Editura Augusta
  ISBN: 973-8039-75-4
  Acreditare CNCSIS: categoria D

  Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timisoara
  Editat de Facultatea de Ştiinţe Economice
  Apărută la Editura Mirton
  ISSN: 1582-6333
  Acreditare CNCSIS: categoria B+
  Acceptată de AEAP (American Economic Association Publications, www.aeaweb.org) şi indexată în JEL on CD, e-JEL şi EconLit (www.econlit.org).

  Cultura media
  Editată de Centrul de Cercetări în Comunicare şi Educaţie Media
  ISSN: 2066-1991