În Universitatea "Tibiscus" din Timişoara funcţionează următoarele centre de cercetare:
  • Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată - funcţionează în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată
  • Centrul de Cercetare Interdisciplinară a Fenomenelor Cromatice - funcţionează în cadrul Facultăţii de Design
  • Centrul de Cercetări FUndamentale şi Aplicative în DOmeniul Dreptului - funcţionează în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică
  • Centrul de Comunicare şi Educaţie Media - funcţionează în cadrul Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne
  • Centrul de Studii şi Cercetări în Psihologie - funcţionează în cadrul Facultăţii de Psihologie
  • Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Economie - funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice
  • Centrul de Etici Aplicate - funcţionează în cadrul Universităţii